من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

سواد داری

جمعه 1 اردیبهشت 1391 ساعت 12:11 ب.ظ

_سواد داری؟ 
_نه نه

بی سوادی؟ 

_..اسکول کردی مارو خوب وقتی با تاکید و دو دفعه هم میگم سواد ندارم واسه چی میپرسی

 در گودر دنبال کنید