من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

رژیم

سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1391 ساعت 08:02 ب.ظ
باید کمی رژیم بگیری
برای قلبت ضرر دارد
کمتر چرب زبانی کن

 در گودر دنبال کنید