من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

چشم های بازنشسته

جمعه 29 اردیبهشت 1391 ساعت 12:24 ق.ظ

تقصیر از چشم های تو نیست
چشم های من دیگر سوی سابق را ندارد
دیگر نمی توانم
دروغ را از نگاه های تو بخوانم

 در گودر دنبال کنید