من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ویزیت در منزل

شنبه 30 اردیبهشت 1391 ساعت 10:18 ب.ظ

گر طبیبانه بیای به سر بالینم. . .
اونوقت ویزیت در منزل شما چنده ؟

 در گودر دنبال کنید