من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

روز پدر مبارک

یکشنبه 14 خرداد 1391 ساعت 06:58 ب.ظ

خمیدگی قامتت از روزگار نیست
از سنگینی مشکلات من است
که آنرا روی شانه های تو گذاشتم

 در گودر دنبال کنید