X
تبلیغات
رایتل
من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

غرورت را زمین بگذار

دوشنبه 22 خرداد 1391 ساعت 10:00 ب.ظ

به سر های برافراشته از غرور نگاه نکن

قدری به پایین تر نگاه کن
شاید بر کمر شکسته ای ایستاده باشند

 در گودر دنبال کنید