من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

میخ آهنین در سنگ

شنبه 3 تیر 1391 ساعت 02:42 ب.ظ

برود میخ آهنین در سنگ....
به شرطی که راهشو بلد باشی

 در گودر دنبال کنید