من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عمق رویا

دوشنبه 5 تیر 1391 ساعت 12:55 ق.ظ
نمی توانم در رویاهایت غرق شوم 
قد من از عمق رویاهایت بیشتر است 

 در گودر دنبال کنید