من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

آب دار

جمعه 16 تیر 1391 ساعت 08:56 ب.ظ

مَردم بی خیر شدن 
از تشنگی هلاک شدم

یه فحش آبدارم به آدم نمیدن ، تو این هوای داغ. . .

 در گودر دنبال کنید