من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بدشاخت

یکشنبه 18 تیر 1391 ساعت 10:53 ب.ظ
بدشاخت به ترکیبی از بدشانس و بدبخت گفته میشود و یعنی انقدر خوشبخت باشی که کسی را داشته باشی تا موهایت را با انگشت شانه بزند درست زمانی که فهمیده ای موهایت در حال ریختن است 

 در گودر دنبال کنید