من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

سیاه داریم تا سیاه

دوشنبه 19 تیر 1391 ساعت 07:54 ق.ظ

گاهی رنگ بخت من است و گاهی رنگ چشم های تو
سیاه داریم تا سیاه

 در گودر دنبال کنید