من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

اعتماد نکن

پنج‌شنبه 22 تیر 1391 ساعت 06:34 ب.ظ

قبل از اعتماد به دستی که ادعا می کند می خواهد تو را از زمین بلند کند
خوب به دورو برت نگاه کن 

شاید جایی برای نشستن نیست 

 در گودر دنبال کنید