من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

متضرر

شنبه 24 تیر 1391 ساعت 01:25 ق.ظ
روزی همه زندگیم را به آتش کشیدم تا عشق ترا بدست بیاورم
حالا که روی این خاکسترها نشسته ام ،
دارم فکر میکنم
کاش فروشنده  منصفی باشی
.....
عشقت را با کمی تخفیف پس بگیر

 در گودر دنبال کنید