من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بیگاری

دوشنبه 26 تیر 1391 ساعت 01:27 ق.ظ

دلم میگیرد
دلم تنگ می شود
دلم لک میزند
دلم میشکند
...دلم
برای یک لقمه عشق
باید چند شیفت کار کند

 در گودر دنبال کنید