من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

گاهی سوزوندن خنک میکنه

جمعه 30 تیر 1391 ساعت 03:38 ب.ظ

بسوزانش ..

خنک میشوی
دلم را میگویم
دلت را می گویم

 در گودر دنبال کنید