من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ماندن رفته ها

دوشنبه 9 مرداد 1391 ساعت 12:59 ق.ظ

روی دستم مانده اند...
آن ها که از دلم رفته اند

 در گودر دنبال کنید