من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

مسئولیتش با خودت

پنج‌شنبه 12 مرداد 1391 ساعت 12:28 ب.ظ

به کودک درونت بگو...
 آرام بگیرد
کمتر شیرین زبانی کند
من نیازی به وسوسه ندارم
من وحشی تر از زلیخا هستم، آقا یوسف

 در گودر دنبال کنید