من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

حواس پرت

جمعه 13 مرداد 1391 ساعت 11:42 ق.ظ
چرا حواسمو پرت کردی ...
برو وَرش دار بیارش 

 در گودر دنبال کنید