من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دلم برات پر میزنه

چهارشنبه 18 مرداد 1391 ساعت 12:22 ب.ظ

دلم برات پَر زد و رفت و 

رفت و  

رفت ....
تا رو بوم یکی دیگه نشست

 در گودر دنبال کنید