من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

خُرده شیشه

جمعه 3 شهریور 1391 ساعت 06:40 ب.ظ

گاهی دل های ساده که می شکنند، صاحبدل خُرده شیشه پیدا می کند

 در گودر دنبال کنید