من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

داشتن یا نداشتن مسئله اینست

جمعه 17 شهریور 1391 ساعت 11:39 ق.ظ

داشتن و از دست دادن یه چیز، خیلی بدتر از اونه که از همون اول اونو نداشته باشی

"بادبادک باز نوشته خالد حسینی"

 در گودر دنبال کنید