من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ضرب و شتم

یکشنبه 19 شهریور 1391 ساعت 09:37 ق.ظ
به خودش که زورم نمی رسید ...
دلش را زدم 

 در گودر دنبال کنید