من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

پرسش های حکیمانه

دوشنبه 27 شهریور 1391 ساعت 11:30 ق.ظ
حکیمی را پرسیدند:
کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
ندا داد:
سرتو بالا بگیر

 در گودر دنبال کنید