من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

قاتل مزدور

جمعه 7 مهر 1391 ساعت 03:31 ب.ظ

مزد آن گرفت جان برادر، که جانِ ما بگرفت 

 در گودر دنبال کنید