من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

سر به زیر

چهارشنبه 12 مهر 1391 ساعت 08:27 ب.ظ

سرت را پایین بینداز...

از چشم بستن به روی واقعیت بهتر است
به خاطر خودت می گویم
راهی که در آن قدم گذاشته ای پر از چاله چوله است

 در گودر دنبال کنید