من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

جوانمرد

شنبه 15 مهر 1391 ساعت 12:13 ق.ظ
خیالت تخت باشد
یک نفره...
من همیشه تنها، روی زمین می خوابم 

 در گودر دنبال کنید