من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ظاهروباطن

شنبه 22 مهر 1391 ساعت 01:54 ب.ظ

وانمود، کردم
بازِ باز...

تا

دیده شود

بلکه
پسندیده شود

 در گودر دنبال کنید