من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ابرهای پایه

یکشنبه 23 مهر 1391 ساعت 09:31 ق.ظ

ابرهای این آسمان را دوست دارم 
همیشه برای گریه کردن پایه اند

 در گودر دنبال کنید