من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

برو کار میکن..دِ برو

پنج‌شنبه 27 مهر 1391 ساعت 02:29 ب.ظ
کار که R نیست

 در گودر دنبال کنید