من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

چشم های سخنگو

یکشنبه 30 مهر 1391 ساعت 05:32 ب.ظ

به چشم ها بسپار، وقتی که سکوت حرف دلت شد...

ناگفته ها را می گویند

 در گودر دنبال کنید