من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دیروز، امروز، فردا

دوشنبه 22 آبان 1391 ساعت 12:31 ب.ظ

آیا حاضری بفهمی...
همه فرداها همان دیروز لعنتی است

"اوریانا فالاچی"

 در گودر دنبال کنید