من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

می خورمت

سه‌شنبه 23 آبان 1391 ساعت 12:14 ق.ظ

در دلم خواهی نشست 

به دلم افتاده که روزی به چنگم می افتی

...
چه رؤیای خوش مزه ای

 در گودر دنبال کنید