X
تبلیغات
رایتل
من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

احمق ها

چهارشنبه 24 آبان 1391 ساعت 08:28 ق.ظ

هرگز با احمق ها بحث نکنید

اول آن ها شما را تا سطح خودشان پایین می کشند
بعد با تجربه یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می دهند

"مارک تواین"

 در گودر دنبال کنید