من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ثانیه هایی که می گذرند

شنبه 27 آبان 1391 ساعت 02:23 ب.ظ

لیوانم را پر میکنم و جرعه جرعه می نوشم
دارم به این فکر میکنم که چقدر سال های عمرم زود گذشت
یک دفعه...ترس برم می دارد
لیوان را رها میکنم
بگذار...
یک جرعه،  ننوشیده بماند

 در گودر دنبال کنید