من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

والاااا

شنبه 11 آذر 1391 ساعت 02:05 ب.ظ

یعنی انقدر رِلِه عشق آسان نمود اول...
ولی تف به گور پدرش اونکه انداخت مشکل ها

 در گودر دنبال کنید