من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تظاهرات

یکشنبه 12 آذر 1391 ساعت 12:08 ق.ظ

پیش خودمان بماند.
تظاهر میکنم که دوستش دارم
و وقتی می گویم به فکرت هستم، باز هم تظاهر است
نفهمید ولی تظاهر کردم نگرانش هستم
...
کار سختی ست تظاهرات یک نفره

پیش خودمان بماند.

 در گودر دنبال کنید