من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تنهایی

یکشنبه 3 دی 1391 ساعت 12:20 ب.ظ

صمیمی ترین دوستم، تصویرم در آینه ست

 در گودر دنبال کنید