من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

آشپزی

یکشنبه 17 دی 1391 ساعت 08:33 ب.ظ
می خواهم انقدر حالت را بهم بزنم...
بهم بزنم..
و بهم بزنم...
تا جا بیفتد،
...حالت

 در گودر دنبال کنید