من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

معرفت دُر گرانیست، به هر کس ندهند

جمعه 22 دی 1391 ساعت 12:36 ب.ظ
سرزده آمد
و حواسم را پرت کرد
مثل یک frisbee
ولی معرفت یک سگ را هم نداشت

 در گودر دنبال کنید