من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بد خطی

شنبه 23 دی 1391 ساعت 09:06 ق.ظ
نگارِ من که به مکتب نرفت و خط ننوشت...

الان دکتر شده، خیلیم بد خطه

 در گودر دنبال کنید