من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

خودفروشی

سه‌شنبه 3 بهمن 1391 ساعت 10:13 ب.ظ

اینجا قیمت ها ثانیه ایست
هرچیزی را که امروز بفروشی
شاید فردا نتوانی دوباره آنرا بازپس گیری

خودت را نفروش رفیق !!!

 در گودر دنبال کنید