من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تکون بخور

شنبه 7 بهمن 1391 ساعت 03:14 ب.ظ
تا وقتی معتقدیم" عجله کار شیطان است "
همیشه "جهانْ سومی" باقی خواهیم ماند
...و سکــو های بالاتر سهم کافـران است

 در گودر دنبال کنید