من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

درد لاعلاج

چهارشنبه 18 بهمن 1391 ساعت 11:43 ق.ظ
تو طبیب و من چنین بیمار و شربت، خونِ دل
با چنـــــین تیـــمارگی ممــکن بود بهبـود من
"سلمان ساوجی"

 در گودر دنبال کنید