من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

گمشده

یکشنبه 22 بهمن 1391 ساعت 10:12 ق.ظ
مرا به رؤیاهای دور میبری و رهایم می کنی
خوب میدانی...
راه خانه را بلد نیستم

 در گودر دنبال کنید