من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دامپزشکی با گرایش روانشناسی

چهارشنبه 25 بهمن 1391 ساعت 11:18 ق.ظ

دلم می خواست دامپزشک میشدم گرایش روانشناسی دام و طیور. بعد یه بزی رو که سرطان شاخ گرفته بود و امید به زندگی نداشت رو بغل می کردم و در گوشش می گفتم" بزک نمیر بهار میاد"

 در گودر دنبال کنید