من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عقوبت

سه‌شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 07:38 ب.ظ
پای شکسته ام را با درماندگی بغل کرده ام و
انتظار می کشم...

انتظار آمدن کسی را که 

در همین جاده...
جا گذاشتمش

 در گودر دنبال کنید