من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

ستاره چین

چهارشنبه 16 اسفند 1391 ساعت 04:13 ب.ظ
این روز و شب ها را مگر میشود سر کرد..
بدون آفتاب
بدون مهتاب
آفتاب، مهتاب ندیده ها ارزانی خودتان
من ستاره چین می خواهم

 در گودر دنبال کنید