من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

منتظرش نگذار، برو

یکشنبه 20 اسفند 1391 ساعت 01:18 ق.ظ

پایت را توی یک کفش کرده ای برای رفتن 

ولی من پای آمدنم نیست 

این پا و آن پا نکن 

بُگذر از من 

...
می بخشمت 

 در گودر دنبال کنید