من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عدالت کور

چهارشنبه 7 فروردین 1392 ساعت 02:22 ب.ظ

همه را به یک چشم نگاه می کرد وقتی
...
انگشتش را روی ماشه فشار می داد

 در گودر دنبال کنید