من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

جدایی تا نباشد دوست قدر دوست کی داند

چهارشنبه 14 فروردین 1392 ساعت 05:19 ق.ظ
برو...
تا قدر یکدیگر بدانیم

 در گودر دنبال کنید